Top PlayersRank Flag Name Level
1     Darkk Roxx
        Epic Elite Knight
100
2     Knlght
        Epic Elite Knight
90
3     Gyyytarka
        Epic Elite Knight
85
4     King Kong
        Elite Knight
83
5     Overs Game
        Epic Elite Knight
75
6     Oo X Oo
        Elite Knight
75
7     Mister
        Epic Elite Knight
72
8     Regret
        Epic Elite Knight
71
9     Poro Pataher
        Elite Knight
70
10     Sirigueijo Malvadae
        Epic Elite Knight
62
11     Powerzwiek
        Elite Knight
60
12     Knightmare
        Epic Elite Knight
59
13     Tytan
        Spin Elite Knight
57
14     Xxakunexx
        Epic Elite Knight
55
15     Turk
        Epic Elite Knight
55
16     Bella
        Epic Elite Knight
52
17     Twinsen
        Epic Elite Knight
52
18     Exodaz
        Elite Knight
51
19     King Santiago
        Royal Paladin
48
20     Zetsu
        Epic Elite Knight
48
21     Xoquito Paraiba
        Elite Knight
46
22     Ruffian Otilley
        Elite Knight
46
23     Post Mortem
        Elite Knight
45
24     Nabel Mix
        Elite Knight
44
25     Escobar
        Epic Elite Knight
43
26     Agustin
        Spin Elite Knight
41
27     Cassollin
        Elite Knight
38
28     Gabu
        Epic Elite Knight
38
29     Ushay
        Elite Knight
38
30     Gabby
        Epic Royal Paladin
35