Top PlayersRank Flag Name Level
1     Darkk Roxx
        Epic Elite Knight
100
2     Knlght
        Epic Elite Knight
90
3     King Kong
        Elite Knight
83
4     Gyyytarka
        Epic Elite Knight
83
5     Oo X Oo
        Elite Knight
75
6     Mister
        Epic Elite Knight
72
7     Regret
        Epic Elite Knight
71
8     Overs Game
        Epic Elite Knight
71
9     Poro Pataher
        Elite Knight
70
10     Sirigueijo Malvadae
        Epic Elite Knight
62
11     Powerzwiek
        Elite Knight
60
12     Knightmare
        Epic Elite Knight
59
13     Tytan
        Spin Elite Knight
57
14     Maganeno
        Epic Elite Knight
56
15     Xxakunexx
        Epic Elite Knight
55
16     Turk
        Epic Elite Knight
55
17     Bella
        Epic Elite Knight
52
18     Twinsen
        Epic Elite Knight
52
19     Exodaz
        Elite Knight
51
20     King Santiago
        Royal Paladin
48
21     Zetsu
        Epic Elite Knight
48
22     Xoquito Paraiba
        Elite Knight
46
23     Ruffian Otilley
        Elite Knight
46
24     Ultimate Spider
        Epic Elite Knight
45
25     Post Mortem
        Elite Knight
45
26     The Black
        Epic Royal Paladin
44
27     Nabel Mix
        Elite Knight
44
28     Escobar
        Epic Elite Knight
43
29     King Shadow
        Epic Elite Knight
42
30     Ferax
        Spin Elite Knight
42