Top PlayersRank Flag Name Level
1     R Test Ek
        Epic Elite Knight
157
2     Knightmare
        Epic Elite Knight
124
3     Darkk Roxx
        Epic Elite Knight
119
4     Deathknight
        Epic Elite Knight
118
5     Sir Blockerzito
        Epic Elite Knight
117
6     Sleepless
        Epic Elite Knight
116
7     Jankey
        Elite Knight
112
8     Akiles Vaesta
        Epic Elite Knight
112
9     Doctor
        Epic Elite Knight
111
10     Mr Panini
        Epic Elite Knight
111
11     Kniggen
        Epic Elite Knight
110
12     Bollywood
        Epic Elite Knight
110
13     Funereus
        Epic Elite Knight
108
14     -valhalla
        Epic Elite Knight
107
15     Carolin
        Elite Knight
107
16     Kizo
        Elite Knight
107
17     Juankren
        Epic Elite Knight
106
18     Gugu Gaga
        Epic Elite Knight
103
19     Tallkotte
        Epic Elite Knight
100
20     Alexa
        Elite Knight
100
21     American Sniper
        Epic Elite Knight
100
22     Bugui
        Epic Elite Knight
98
23     Riesen
        Epic Elite Knight
98
24     Virgil
        Epic Elite Knight
97
25     Thug Ek
        Epic Elite Knight
97
26     Morttivarusmies
        Epic Elite Knight
96
27     Gyyytarka
        Epic Elite Knight
96
28     Jessica
        Elite Knight
96
29     Call Of Booty
        Epic Elite Knight
96
30     Turbo Laczki
        Epic Elite Knight
95